poniedziałek, 6 grudnia 2010

"Prima" -moja grupa teatralna, została zakwalifikowana do II Dolnośląskiego Przeglądu Form Teatralnych we Wrocławiu, który odbędzie się dnia 13 grudnia 2010 roku z przedstawieniem pt.: "Etiuda" napisanym przez panią Marię Wiaderek.
Chciałam wspomnieć, że tylko 7 szkół podstawowych z województwa będą miały przyjemność wystąpić przed szanownym jury i zgromadzoną publicznością.