czwartek, 11 września 2014

XLIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W BOLKOWIE

 
                Dnia 27 sierpnia 2014r. odbyła się w Gminno – Miejskim Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Bolkowie  XLIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W BOLKOWIE. LAUREACI KONKURSÓW I NAUCZYCIELE  S z k o ł y P o d s t a w o w e j w B o l k o w i e otrzymali zaproszenie na w/w spotkanie.


Uczniowie z oddziałów przedszkolnych:

1. Ajzenbau Łucja
2. Bzowy Wiktoria
3. Natalia Kritschgau
4. Justyna Kędzierska
5. Siwierski Tomasz
6. Mateusz Łuczkowiec
7. Nikola Krasel
8. Igor Szmajda
9. Wiktoria Januszewicz
10. Kornel Rombek
11. Anna Gonera
12. Nikola Celińska
13. Oliwier Wojnarowicz
14. Bezdel Jakub
15. Karasowski Cyprian
16. Kasprzyk Karolina
17. Rychlik Konrad

Uczniowie I etapu edukacyjnego I – I I I

1. Igor Gontarz
2. Wiktoria Łokaj
3. Dominik Dołoszyński
4. Dominika Biegańska
5. Dawid Pietrzak
6. Kazimierczak Aneta
7. Tyńska Danuta
8. Zuzanna Bednarska
9. Maja Maziarz
10. Kamil Rembisz
11. Tycjan Delendowski
12. Natalia Warzyńska
 13. Krzysztof Hałka
14. Tomek Tomaszewski
15. Wiktoria Andreasik
16. Weronika Belniak
17. Kacper Dębski
18. Rączka Bartosz
19.Roksana Czachurska
20.Garncarczyk Malwina
21. Gancarz Alan
22. Viktoria Gierasimowicz
23. Gracjan Gackiewicz
24. Patrycja Stankowiak
25. Mateusz Andrzejewski
26. Igor Schmidt

Uczniowie II etap edukacyjnego IV – VI

1. Zuzanana Madurska
2. Szymon Fica
3. Hubert Kucharczyk
4. Izabela Daszkiewicz
5. Marcel Suchojad
6. Marcelina Panasiewicz
7. Kacper Kasprzyk
8. Dawid Szemberski
9. Artur Karkowski
10. Wiktoria Podmokła
11. Aleksandra Wolska
12. Dagmara Gryf Tomaszewska
13. Adrian Gierasimowicz
14. Kaja Dolecka
15. Krzysztof Sawicki
16. Adrian Lewicki
17. Michał Fica
18. Kacper Kubacki
19. Wojciech Psonak
20. Hubert Janas
21. Agata Turlejska
22. Gabriela Adamczyk
23. Kacper Stanke
24. Jakub Tyrpak
25. Seweryn Figura
26. Sandra Wiącek

PIŁKA NOŻNA (przedstawiciel
reprezentacji):

1. Trzeciak Marcel
2. Karbowiak Bartosz
3. Ostrowski Piotr
4. Ołdak Maciej
5. Podkówka Dacjan
6. Bolesta Marcel
7. Mieszała Hubert

N A U C Z Y C I E L E :

1. Barbara Łukasińska
2. Anna Krawczyk
3. Wiesława Drzyzga
4. Karolina Maziarz
5. Dorota Janowicz
6. Krystyna Janas
7. Monika Szymańska
8. Paulina Magierowska
9. Zofia Foksa
10. Anetta Żołyńska
11. Agnieszka Daszkiewicz
12. Jolanta Makuch
13. Zbigniew Gawron
14. Anna Konopka-Wasilewska
15. Anna Kowalska
16. Bernarda Pawłowska – Waligóra
17. Anna Siwiaszczyk – Jenny
18. Edyta Madurska
19. Emilia Onoszko
20. Agnieszka Daszkiewicz
21. Alicja Suchojad
22. Karolina Jaworska
23. Robert Żołyński