czwartek, 5 maja 2011

Bolków-moja mała ojczyzna

UWAGA!!!
            Do dnia 17 maja 2011r. trwa szkolny konkurs literacko-plastyczny. W konkursie mogą wziąć uczniowie klas IV-VI. Należy tylko przygotować pracę literacką na temat: "Moja mała ojczyzna". Praca powinna mieć formę opisu, opowiadania z opisem, wiersza i zawierać ilustracje bądź fotografie.  Może być wykonana dowolną techniką w formacie A-4. Napisana musi być na komputerze.
            Komisja będzie oceniała pracę wg następujących kryteriów:
  • wartość merytoryczna i zgodność z tematyką;
  • forma pracy;
  • poziom literacki pracy;
  • samodzielnośc i oryginalność;
  • ogólna estetyka książki;
  • pomysłowość szaty graficznej.
           Nagrodzone prace zostaną zamieszczone na tym blogu i zaprezentowane na wystawie. Wszelkich dodatkowych informacji udziela pani Edyta Madurska w klasie B03.

Zapraszamy do udziału w konkursie!!!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz